Η αποφόρτιση του ατόμου

Ορισμένες φορές βρισκόμαστε σε δύσκολες συγκυρίες και η ιδιοσυγκρασία μας αρχίζει να μάς πνίγει. Έχοντας αποκτήσει πλέον έναν αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα, επηρεάζουμε άθελά μας το δικό μας άτομο.

Άτομος είναι αυτός που δεν μπορεί να διαιρεθεί. Ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Στις φυσικές επιστήμες αυτό συμβαίνει επειδή το άτομο αποτελείται από νετρόνια (ουδέτερο φορτίο) και από ίσο αριθμό ηλεκτρονίων (αρνητικό φορτίο) και πρωτονίων (θετικό φορτίο). Στη ζωή μας, το άτομό μας είναι ουδέτερο επειδή προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία μέσα μας.

Ευρισκόμενοι σε μία σειρά δύσκολων συγκυριών, εκδηλώνοντας παρορμητικές και απρεπείς συμπεριφορές, συνειδητοποιούμε πως έχουμε χάσει το θετικό φορτίο μέσα μας. Μιλώντας μέσα από τον κόσμο της Φυσικής και της Χημείας, θα λέγαμε πως έχουμε χάσει τα πρωτόνια του ατόμου μας. Τα ηλεκτρικά-ουδέτερα νετρόνιά μας δεν είναι αρκετά ούτε δυνατά για να πολεμήσουν τα ηλεκτρικά-αρνητικά ηλεκτρόνια μας.

Σ’ εκείνο το σημείο χρειαζόμαστε αποσυμπίεση, προκειμένου να παραμείνουμε αλώβητοι. Χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα προκειμένου να επαναφέρουμε την ταυτότητα του ατόμου μας.

Ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός, το άτομό μας δεν μπορεί να διαιρεθεί επειδή δεν μπορούμε να το αποσπάσουμε σε δύο ή περισσότερα, ίσα αλλά και όμοια κομμάτια. Συνεπώς όσο είμαστε ψυχολογικά ασταθείς λόγω δύσκολων συνθηκών πρέπει να αναζητήσουμε τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας, να ανακτήσουμε τα ηλεκτρικά-θετικά πρωτόνια μέσα μας και εν τέλει να επαναφέρουμε το ηλεκτρικά ουδέτερο φορτίο του ατόμου μας, δηλαδή την ισορροπία μέσα μας.