Η κυρίαρχη γλώσσα

Η κυρίαρχη γλωσσά, μέσα από μύθους, αυτοκρατορίες και σύγχρονες νομοθεσίες.