Χρόνος ή ευτυχία;

Ο χρόνος είναι ένα μέγεθος σχετικό και αποτελεί ένα μη χωρικό γραμμικό συνεχές που μας κατευθύνει ακαθόριστα προς στο μέλλον, με συνεχείς και μη αναστρέψιμες στάσεις στο παρόν. Εμφανώς το παρόν αποτελεί μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, γι’ αυτό και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσες στιγμές πέρασαν από τώρα, μέχρι τώρα.  Δεν μπορούμε …

Χρόνος ή ευτυχία; Read More »